Årsmøte 2024

Sted: Krokane skule
Tidspunkt: 19-21
Dato: 26. februar 2024

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer og referent og underskrivere
3. Regnskap
4. Valg av nye styremedlemmer
5. Valg av valgnemnd/revisor
6. Oppgradering av klubb trenigsbana - litt informasjon


Frist for forslag til personer på valg og saker til årsmøtet er
11. februar 2024


Person forslag til valg vil bli videresendt til valgkomiteen: florohk@hotmail.no

For å kunne avgi sin stemme ved møtet på medlemsavgifta være betalt for 2024.


Vell møtt!

Vibeke Kildal
Leder FHK