Florø hundeklubb sine verdier:

  1. I Florø hundeklubb vil vi hverandre vel.
  2. I Florø hundeklubb løfter vi hverandre opp og spiller hverandre gode.
  3. I Florø hundeklubb er det rom for alle, på alle nivå
  4. I Florø hundeklubb skal mennesker og hunds velferd står i fokus
  5. I Florø hundeklubb skal det være lett å spørre om hjelp